Apanowicz Cyprian Marian

Udostępnij

Apanowicz Cyprian Marian (1874–1954), inżynier technolog, dyrektor elektrowni, właściciel ziemski, działacz społeczny i dobroczynny. Ur. 18 I 1874 w Dziankowie k. Gostynina, był synem Cypriana (1834–1920), sędziego gminnego, działacza kulturalnego i krajoznawczego, autora publikacji z dziejów Włocławka i regionu. Matką była Tekla z Domaradzkich.

Ukończył studia techniczne i od początku XX w. mieszkał w należącym do niego majątku ziemskim Jaskrów (obecnie w granicach Częstochowy), a w Częstochowie przy ul. Cerkiewnej 3 (Kilińskiego). Początkowo pracował w fabryce guzików Grossmanów, był wieloletnim dyrektorem częstochowskich spółek energetycznych. Reprezentował elektroenergetykę częstochowską w Związku Elektrowni Polskich. Od 1912 zasiadał w Radzie → Tow. Wzajemnego Kredytu dla Przemysłu i Handlu. Należał do zarządu Stow. Kupców Polskich w Częstochowie. Angażował się w działalność Straży Ogniowej Ochotniczej (SOO) w Częstochowie: od 1906 przez szereg lat zasiadał w zarządzie Straży. Przynajmniej od 1903 zasiadał w komisji, która oceniała straty spowodowane pożarami w powiecie częstochowskim, od 1916 był rzeczoznawcą z ramienia rządowego biura asekuracyjnego ubezpieczeń budynków od ognia przy ul. Pięknej 3 (Kilińskiego). W 1917 był współzałożycielem SOO w Rędzinach k. Częstochowy. Należał do Tow. Dobroczynności dla Chrześcijan. W czasie I wojny światowej wspierał funduszami komitet → Doraźnej Pomocy. W końcu lat 20. z ramienia Zw. Elektrowni został wybrany radcą Izby Przemysłowo-Handlowej w Łodzi. W latach 30. był członkiem zarządu (wiceprezesem) Tow. Przemysłowców Okręgu Częstochowskiego. Zasiadał w zarządzie Związku Zawodowego Techników Polskich. Po zakończeniu II wojny światowej złożył wniosek o odszkodowanie wojenne. Mieszkał w Częstochowie przy II Alei 31. Zm. 29 I 1954 w Częstochowie, pochowany został (w grobowcu rodzinnym) na cmentarzu w Białotarsku.

W małżeństwie z Marią Wandą Zaborowską (1887–) miał syna Cypriana Macieja (1909 Warszawa–).

Who's who is Central i East-Europe 1933/34, Zurich, s. 31; – Aleksander Gąsiorski, 50 lat oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Częstochowie 1951–2011, Częstochowa 2001, s. 18; Zasłużeni dla Włocławka (XIII–XX wiek), pod red. M. Wojciechowskiego, Włocławek 1991, s. 8–9 (dot. ojca); – „Express Częstochowski” 1929, nr 53, s. 2; „Gazeta Częstochowska” 1909, nr 136, s. 9, 1910, nr 68, s. 2; „Goniec Częstochowski” 1908, nr 77, s. 2, nr 174, s. 2, 1914, nr 30, s. 8, 1916, nr 66, s. 2; „Wiadomości Częstochowskie” 1906, nr 79, s. 3; – Handlowiec. Kalendarz dla spraw handlu i przemysłu m. Częstochowy na 1914 r., [Częstochowa 1914?], s. 240; „Rocznik Polskiego przemysłu i handlu” 1938, nr 27; Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie, akt zgonu nr 160/1954; – materiały w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego.

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł