Zgłoś hasło

Jeżeli chcesz zaproponować tematykę kolejnych haseł, które powinny znaleźć się w Encyklopedii, bądź chcesz, żeby opracowane przez Ciebie hasło się w niej znalazło, skontaktuj się z Ośrodkiem Dokumentacji Dziejów Częstochowy.


Muzeum Częstochowskie
Ośrodek Dokumentacji Dziejów Częstochowy
Kamienica Mieszczańska – ul. Katedralna 8 lok. 4 (I p.)
tel. 504757399
oddc@muzeumczestochowa.pl

Ostatni Grosz... czytaj

Hotel Polonia... czytaj

Jasnogórska 64... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł